Impressum

Mag. Katja Reisenauer
Sachsenweg 6/14
2391 Kaltenleutgeben

Telefon: +43 676 7187622
E-Mail: katja@reisenauer.eu

 

www.mediation.reisenauer.eu


Verantwortlich:
Mag.Katja Reisenauer
Sachsenweg 6/14
2391 Kaltenleutgeben

Kontakt:
Telefon: +43 676 7187622

E-Mail: katja@reisenauer.eu

 

www.mediation.reisenauer.eu